Wczytuję dane...

Pięć powodów, dla których warto wybrać produkty ekologiczne

  1. To lepsze dla planety

„Zdrowie gleby, roślin, zwierząt i człowieka to jedno i niepodzielne” – powiedział Albert Howard, jeden z założycieli Soil Association i to właśnie to przekonanie stanowi podstawę podstawowych zasad produkcji ekologicznej. Rolnictwo ekologiczne zostało zaprojektowane z myślą o naturze i żaden inny zdefiniowany system rolnictwa lub produkcji żywności nie jest w stanie zapewnić tak wielu korzyści dla dzikiej przyrody, gleby i świata przyrody. Zachęca się rolników ekologicznych do „zamknięcia pętli” w swoich gospodarstwach, wykorzystując dostępne zasoby, minimalizując lub eliminując wkład i współpracując z naturą, aby produkować zdrową, zrównoważoną żywność w sposób, który zachowuje ekosystemy, zdrową glebę i bioróżnorodność. W ten sposób rolnictwo ekologiczne może pomóc w łagodzeniu zmian klimatycznych, ponieważ gospodarstwa ekologiczne zwykle zużywają mniej energii, a ekologiczne grunty rolne przechowują więcej dwutlenku węgla – średnio 3 - 5 ton na każdy hektar (wielkość prawie dwóch boisk piłkarskich). To odpowiednik gazu cieplarnianego podczas jazdy samochodem dookoła świata prawie półtora raza! W rzeczywistości modelowanie pokazało, że gdyby europejskie grunty rolne przestrzegały zasad ekologicznych, emisje z rolnictwa spadłyby o 40-50%, co pozwoliłoby wyżywić rosnącą populację zdrową dietą.

  1. Lepiej dla dzikiej przyrody

41% gatunków dzikich zwierząt w Wielkiej Brytanii spadło od 1970 r., a więcej niż jeden na dziesięć jest obecnie zagrożony wyginięciem. Intensywne praktyki rolnicze zostały zidentyfikowane jako główne czynniki tych spadków, w szczególności intensywne stosowanie pestycydów. Rolnicy ekologiczni zwracają się do natury, aby kontrolować szkodniki, na przykład zachęcając biedronki do żerowania na mszycach i ptaki do żerowania na ślimakach, zamiast polegać na stosowaniu pestycydów. W rezultacie gospodarstwa ekologiczne są rajem dla dzikiej przyrody – przeciętnie życie roślin, owadów i ptaków jest o 50% bardziej obfite w gospodarstwach ekologicznych, a bogactwo gatunków jest nawet o 30% większe. Badania wykazały, że w gospodarstwach ekologicznych jest o około 75% więcej dzikich pszczół, co jest znaczące, biorąc pod uwagę, że 78% ważnych na świecie upraw komercyjnych zależy od zapylania przez owady, chroniąc w ten sposób nasze zapylacze, takie jak pszczoły, motyle i chrząszcze mają kluczowe znaczenie dla naszego przyszłego bezpieczeństwa żywnościowego.

  1. Lepiej dla gleby

Na całym świecie tracimy glebę znacznie szybciej niż jest uformowana, alarmująco 10-40 razy szybciej, a niektórzy eksperci uważają, że w naszych glebach pozostało mniej niż 60 zbiorów. Gleba magazynuje również więcej dwutlenku węgla niż atmosfera i razem wszystkie światowe rośliny i lasy, co oznacza, że ​​gleba jest jedną z naszych najważniejszych broni w walce ze zmianami klimatycznymi. Rolnictwo ekologiczne opiera się na odżywianiu gleby, a rolnicy uprawiają rośliny strączkowe bogate w azot, zamiast stosować syntetyczne nawozy, oraz utrzymują zdrowe gleby poprzez płodozmian i kompostowanie.

  1. Lepiej dla zwierząt

Dobrostan zwierząt jest jednym z najważniejszych aspektów rolnictwa ekologicznego, a surowe normy zapewniają zwierzętom dużo świeżego powietrza i przestrzeni do wędrowania, co pozwala im wyrażać swoje naturalne zachowania, takie jak wypasanie się, zakorzenienie się i kąpiele piaskowe. Zmniejsza to stres i choroby, co oznacza, że ​​zwierzęta nie muszą przechodzić bolesnych okaleczeń, takich jak przycinanie dziobów lub obcinanie ogonów, które są zakazane zgodnie z normami ekologicznymi. Rutynowe/prewencyjne stosowanie antybiotyków jest również zakazane zgodnie z normami ekologicznymi, co oznacza, że ​​zwierzę jest leczone lekami tylko wtedy, gdy jest chore. Soil Association ma najwyższe standardy dobrostanu zwierząt w Wielkiej Brytanii.

  1. To jedzenie, któremu możesz zaufać

Produkty ekologiczne certyfikowane i sprzedawane w Polsce muszą być zgodne z przepisami dotyczącymi rolnictwa ekologicznego, z certyfikacją i oznakowaniem uzgodnionym na szczeblu krajowym i europejskim. Oznacza to, że do uprawy, przetwarzania i sprzedaży produktów ekologicznych wymagana jest certyfikacja. Wszystkie gospodarstwa ekologiczne i firmy spożywcze muszą przestrzegać surowych przepisów dotyczących produkcji i przetwarzania żywności, a wszystkie są kontrolowane co najmniej raz w roku. Certyfikat Soil Association poświadcza ponad 70% żywności sprzedawanej w Polsce, więc gdziekolwiek zobaczysz ekologiczny symbol Soil Association, możesz mieć pewność, że żywność została wyprodukowana zgodnie z najwyższymi standardami i jest gwarancją jakości żywności, niezależnie kontrolowanej i certyfikowanej na całym świecie.

Wybór produktów ekologicznych oznacza, że ​​wspierasz praktyki rolnicze dzięki bardziej identyfikowalnemu procesowi produkcji i zawsze nie będziesz mieć zawartości żywności. Oznacza to wyższy poziom dobrostanu zwierząt, niższy poziom pestycydów, brak produkowanych herbicydów i nawozów sztucznych oraz bardziej zrównoważone gospodarowanie gruntami rolnymi i środowiskiem naturalnym.